Prečo používať server-to-server (S2S) tracking?

Prečo používať server-to-server (S2S) tracking?

Ako iste viete, od 1.1.2022 je v ČR platná nová legislatíva, ktorá má značný dopad na analytiku a tracking používateľov na internete. Viac sa môžete dočítať v tomto článku.

Štandardný tracking (client side) používa na identifikáciu používateľa informáciu, ktorá je uložená v cookies. Po novom bude možné cookies uložiť do prehliadača používateľa až po tom, ako to samotný používateľ slobodným rozhodnutím povolí. V praxi to znamená, že pokým návštevník e-shopu neklikne na súhlas s analytickými/marketingovými cookies (cookie bar), tak nie je možné sledovať affiliate parametre a teda nie je možné merať prekliky a následné konverzie, za ktoré majú byť publisheri náležite ocenení províziami.

Máme niekoľko možností ako riešiť vzniknutú situáciu:

  • Zvýšenie provízií úmerne k nameranému poklesu návštevnosti od affiliate partnerov
  • Implementácia server-to-server (S2S) trackingu.

Porovnanie spôsobov zaznamenania konverzie

Návštevník povolil všetky cookies Návštevník zakázal všetky cookies
Cookie (súčasný) ÁNO NIE
S2S ÁNO ÁNO

Server-to-server (S2S) tracking

Najväčšou výhodou S2S je, že nemusí používať na sledovanie používateľov súbory cookie. Vďaka tomu je možné aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľa merať affiliate prekliky a predaje počas trvania session. Session sa rozumie obdobie od návštevy e-shopu až po zatvorenie okna prehliadača. Ak by používateľ počas prehliadania e-shopu udelil súhlas s ukladaním cookies, S2S to detektuje a uloží do cookies informáciu na základe ktorej vie priradiť predaj správnemu affiliate partnerovi aj po uplynutí trvania session a teda do doby platnosti cookie, ktorá sa nastavuje vopred podľa podmienok danej kampane.

Implementácia S2S je zložitejšia ako implementácia bežného trackingu a vyžaduje si kapacitu programátora. S2S beží na strane servera a je teda potrebné, aby bol zapracovaný do vášho e-shopového riešenia. To je dôvodom prečo nie je možné poskytnúť jedno univerzálne riešenie pre všetky e-shopy. K implementácií vám poskytneme dokumentáciu, ktorá popisuje postup krokov s ukážkovými pseudo-kódmi, ktoré je potrebné naprogramovať práve pre vami používané e-shopové riešenie.

Kapacitu programátora môžete využiť aj na implementáciu automatického vyhodnocovania provízií, ktoré vás odbremení od každomesačného vyhodnocovania. Postup ako na to nájdete tu.

 

Affiliate marketing pre e-shopy
E-book zadarmo

Affiliate marketing pre e-shopy

Už ste iba jeden krok od e-booku, ktorý vám pomôže získať kľúčové informácie o správnom nastavení a fungovaní vašej affiliate kampane

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?