Prečo používať server-to-server (S2S) tracking?

Prečo používať server-to-server (S2S) tracking?

Ako iste viete, od 1.1.2022 je v ČR platná nová legislatíva, ktorá má značný dopad na analytiku a tracking používateľov na internete. Viac sa môžete dočítať v tomto článku.

Štandardný tracking (client side) používa na identifikáciu používateľa informáciu, ktorá je uložená v cookies. Po novom bude možné cookies uložiť do prehliadača používateľa až po tom, ako to samotný používateľ slobodným rozhodnutím povolí. V praxi to znamená, že pokým návštevník e-shopu neklikne na súhlas s analytickými/marketingovými cookies (cookie bar), tak nie je možné sledovať affiliate parametre a teda nie je možné merať prekliky a následné konverzie, za ktoré majú byť publisheri náležite ocenení províziami.

Máme niekoľko možností ako riešiť vzniknutú situáciu:

  • Zvýšenie provízií úmerne k nameranému poklesu návštevnosti od affiliate partnerov
  • Implementácia server-to-server (S2S) trackingu.

Porovnanie spôsobov zaznamenania konverzie

Návštevník povolil všetky cookies Návštevník zakázal všetky cookies
Cookie (súčasný) ÁNO NIE
S2S ÁNO ÁNO

Server-to-server (S2S) tracking

Najväčšou výhodou S2S je, že nemusí používať na sledovanie používateľov súbory cookie. Vďaka tomu je možné aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľa merať affiliate prekliky a predaje počas trvania session. Session sa rozumie obdobie od návštevy e-shopu až po zatvorenie okna prehliadača. Ak by používateľ počas prehliadania e-shopu udelil súhlas s ukladaním cookies, S2S to detektuje a uloží do cookies informáciu na základe ktorej vie priradiť predaj správnemu affiliate partnerovi aj po uplynutí trvania session a teda do doby platnosti cookie, ktorá sa nastavuje vopred podľa podmienok danej kampane.

Implementácia S2S je zložitejšia ako implementácia bežného trackingu a vyžaduje si kapacitu programátora. S2S beží na strane servera a je teda potrebné, aby bol zapracovaný do vášho e-shopového riešenia. To je dôvodom prečo nie je možné poskytnúť jedno univerzálne riešenie pre všetky e-shopy. K implementácií vám poskytneme dokumentáciu, ktorá popisuje postup krokov s ukážkovými pseudo-kódmi, ktoré je potrebné naprogramovať práve pre vami používané e-shopové riešenie.

Kapacitu programátora môžete využiť aj na implementáciu automatického vyhodnocovania provízií, ktoré vás odbremení od každomesačného vyhodnocovania. Postup ako na to nájdete tu.

 

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?