Spoločné vyjadrenie 4 affiliate sieti k zmene získavania súhlasu s „cookies“ v ČR od 1.1.2022

Spoločné vyjadrenie 4 affiliate sieti k zmene získavania súhlasu s „cookies“ v ČR od 1.1.2022

     

 

Vážení partneri, milí publisheri,

obraciame na Vás spoločne za nižšie podpísané affiliate siete a software s informáciami, ktoré sa týkajú pred 2 týždňami definitívne schválenej zmeny § 89 ZEK 127 ČR. Táto zmena je platná od 1.1.2022 a úplne zásadne mení prístup k vyjadreniu (ne)súhlasu návštevníka webovej stránky s „cookies“, a tým možnosti zaznamenávania, marketingu, personalizácie a analýzy individuálnych dát.

 

Zákon pod pojem „cookies“ zahŕňa akékoľvek analytické a trackovacie metódy, ktoré využívajú dáta uložené v koncovom zariadení človeka. Teda samotné cookies, ďalej potom tracking pixely, tzv. fingerprints, beacony a všetko, čo využíva pre tieto účely zariadenie návštevníka (hardvér aj softvér).

Krátky právny rozbor si môžete prečítať napríklad v tomto článku na epravo.cz, my sa budeme venovať praktickým dopadom do implementácie.

 

Čo sa novelou pre weby mení

Mení sa doterajšia prax vyžadovania (ne)súhlasu návštevníka s tzv. „cookies“ z prístupu „Opt out“ na „Opt in“. Teda bez výslovného, ​​dobrovoľného a informovaného súhlasu návštevníka webu nemožno využívať „jeho cookies“, pokiaľ sa nejedná o cookies, ktoré sú tzv. „funkčné“ – teda nevyhnutné preto, aby navštívená stránka fungovala.

Čo sa bez súhlasu už nedá

Bez súhlasu návštevníka s cookies už nemožno monitorovať návštevníka a využívať k tomu jeho zariadenie:

  • Ukladať dáta (cookies) do prehliadača či zariadenia návštevníka
  • Sledovať a ukladať akékoľvek jeho osobné údaje, čo je napr. aj IP adresa
  • Sledovať a ukladať dáta o jeho pohybe a správaní na webe
  • Využívať akékoľvek informácie o jeho zariadení a z neho, teda software aj hardware (Fingerprints)
  • Používať akékoľvek nástroje tretích strán na sledovanie „akcie“ (pixely, Beacon atď.)

Keď nie je súhlas nie je aj naďalej potreba

Bez dobrovoľného súhlasu je povolené použiť len cookies a informácie preukázateľne slúžiace buď na zabezpečenie samotného technického fungovania webu, alebo k doručenie objednanej služby alebo tovaru a pod.

 

Konkrétny dopad do „cookies lišty“

Súhlas musí urobiť návštevník webu úplne vedome, slobodne a aktívne voľbou varianty v ponuke pri prvom prístupe na web cez akúkoľvek vstupnú stránku. Defaultne musí byť nastavený nesúhlas so všetkými cookies (okrem „funkčných“). Na to musí byť pridaná jasná informácia aké cookies a na aký účel budú v prípade súhlasu využité.

Ak návštevník nevyberie žiadnu variantu a lištu či pop up okno len zavrie, berie sa to automaticky ako nesúhlas so všetkými cookies.

Možnosť zmeniť či odvolať súhlas kedykoľvek a kdekoľvek na webe

V neposlednom rade je nutné, aby zmena rozhodnutia, tj. Voľby už udeleného súhlasu s cookies, bola možná kedykoľvek a na akejkoľvek stránke webu. Prístup musí byť ľahko dostupný na každej stránke a voľba zmeniteľná rovnakým spôsobom. Dá sa to porovnať s dostupnosťou „košíka“ v e-shope.

Možnosti „UX optimalizácie“ cookies lišty/okna

Aj tu pozor. Podľa právnikov možno do istej mieri „optimalizovať“ okno z hľadiska UX pre získanie súhlasu so všetkými cookies, ale veľmi opatrne. V podstate voľba by nemala byť zásadným spôsobom návštevníkovi vmanipulovaná. Zákon o tomto detailne nehovorí, len nariaďuje, aby voľba bola úplne dobrovoľná a ponuka možností rovnocenná.

 

Aké platformy a nástroje to postihne

Vplyv to bude mať na všetky platformy a nástroje, ktoré využívajú akékoľvek vyššie definované „cookies“ a zariadenie zákazníka. Teda Google Analytics, všetky reklamné systémy, možnosť využívať remarketing, personalizáciu. A týka sa to samozrejme aj affiliate systémov. Žiadny z uvedených nepatrí do oprávneného záujmu.

Podľa vyjadrenia Google mu bude stačiť 60% relevantných dát (súhlasov), podľa čoho potom „dopočíta“ zvyšok a malo by to byť aj tak relevantné.

 

Čo robíme my ako affiliate siete a affiliate software

Riešime dopady a technické riešenia už dlhší čas. A to nielen v rámci platformy, ale aj s našimi inzerentmi. Samozrejme každá affiliate sieť podľa svojej technológie, všeobecne budú riešenia založené na rovnakom princípe a zákonných možnostiach. O detailoch vás bude každá sieť informovať už samostatne.

Za nižšie podpísané affiliate vás chceme upokojiť, lebo:

  • toto nie je koniec affiliate
  • toto neznamená začať uvažovať, že v affiliate nebudete pokračovať
  • situácia je rovnaká pre všetky siete bez výnimky, máme pripravené a otestované riešenie
  • každá z podpísaných sietí a software situáciu rieši v spolupráci so svojimi inzerentmi

 

Čo vám odporúčame

Zoznámte sa novými pravidlami a dopadmi novelizácie pre vaše projekty čo najskôr. Rozhodne sa nesnažte k tomu pristúpiť tak, že to nejako „obídete“ a že na vás aj tak nikto nepríde. Na danú tému sa bude konať mnoho seminárov, informácie nájdete v odborných e-commerce magazínoch. A samozrejme vám nové informácie a odporúčania budeme priebežne poskytovať aj my v rámci našich blogov, magazínov, newsletterov a webinárov.

 

Rovnako ako každá zásadná zákonná zmena, ani táto neobsahuje všetky detaily a veľa vecí sa objaví či bude rozhodnuté alebo právnikmi doporučené neskôr či dokonca až podľa praxe. Ale vieme, že po niekoľkých mesiacoch sa všetko ustáli, najmä optimalizácia súhlasov na stránkach inzerentov. Rovnako, ako tomu bolo pri GDPR. V mnohých okolitých európskych krajinách tieto pravidlá už platia dlhšiu dobu a môžeme teda vychádzať aj z týchto skúseností.

Za nižšie podpísané affiliate siete a affiliate software vás chceme uistiť, že naše platformy technicky umožňujú meranie affiliate spolupráce, a to aj po uvedení tohto zákona do platnosti. Konkrétne technické špecifikácie a právne náležitosti sa v najbližšej dobe dozviete od každej platformy zvlášť.

 

Ďakujeme za vašu doterajšiu dôveru a spoluprácu a veríme, že s vami môžeme počítať aj naďalej.

 

V Prahe dňa 30. 9. 2021

 

Toto je spoločné vyjadrenie Dognet, eHub, AffilBox a Affial

Roman Dobiáš

Mám na starosti aktivity Dognet v České republice.

Zarábajúci affiliate web
E-book zadarmo

Zarábajúci affiliate web

Už len jeden krok vás delí od získania e-booku, ktorý vám ukáže cestu k zarábaniu na webe formou affiliate marketingu

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?