TS: Sieť Dognet zastrešuje výučbu affiliate marketingu na Univerzite Komenského v Bratislave

TS: Sieť Dognet zastrešuje výučbu affiliate marketingu na Univerzite Komenského v Bratislave

Edukácia trhu a posúvanie vedomostí je veľká priorita aj pre affiliate sieť Dognet. Preto v letnom semestri Štefan Polgári, CEO siete, vyučuje na Univerzite Komenského. V predmete sa so študentmi venujú tvorbe webu a tomu ako ho spracovať tak, aby získal návštevnosť a reálne zarábal.

V spolupráci s fakultou managementu a Ing. Jaroslavom Vojtechovským, PhD. každú stredu vyučuje Štefan Polgári štvrtákov predmet: Tvorba online projektov. “Je to voliteľný predmet. Som rád, že sa prihlásilo viac ako 30 študentov, hľadajúci kontakt s praxou.”, hovorí Jaroslav, ktorý v rámci katedry vyučuje online marketing a často si pozýva na svoje hodiny odborníkov z praxe.

Tvorba webu je na druhej koľaji

Študenti sa v rámci hodín zaoberajú čiastočne teóriou, ale hlavne praktickou tvorbou webu v systéme WordPress. Následne sa zameriavajú na tvorbu obsahu, SEO, analytiku a snažia sa získať návštevnosť. “Nechcem im ukazovať, ako vyrobiť web. Cieľ je urobiť web, dotiahnuť naňho návštevnosť a reálne zarobiť.”, spomína Štefan Polgári, ktorý predmet vyučuje. Sylaby predmetu sú postavené tak, aby študenti vedeli využiť svoje znalosti z oblasti copywritingu, grafiky, či reklamy ako takej. A to všetko aplikovať na reálnom projekte, ktorý má prinášať zisk. Tiež majú vlastné domény a hosting, ktorý venovala firma Elbia Hosting

Jasný výstup do praxe

Výstupom predmetu je projekt, ktorý je špecificky zameraný na nejakú tému. Nejde o firemný, či prezentačný web, ale o malý, špecifický obsahový magazín, ktorý rieši nejakú tému. Študenti si často vyberajú segment zdravia, športu, kozmetiky, či dokonca účtovníctvo. Postavia si web a pripravia obsah, ktorý má potenciál získať návštevnosť z Google vyhľadávania. Následne z neho odkážu cez affiliate kampane na produkty inzerentov. Ak sa nejaký návštevník ich projektu preklikne a nakúpi, získavajú províziu z predaja.

Študenti si môžu vyskúšať realitu online marketingu. Spustiť webový projekt je najmenej, dôležitejšie je naň dostať relevantnú návštevnosť a na to sa Štefan a jeho študenti sústreďujú. “Web sa dnes dá postaviť za niekoľko minút. Problém ale je dostať na web návštevníkov. Preto sa so študentmi zameriavame na tvorbu kvalitného obsahu a SEO ”, spomína Štefan, ktorý v affiliate marketingu pôsobí už viac ako 10 rokov.

Získané vedomosti môžu študenti využiť ako počas štúdia, tak ako absolventi. Samozrejme, vytvorené zárobkové projekty môžu naďalej samostatne prevádzkovať a rozširovať. “Práve takéto praktické znalosti študenti a trh potrebujú. Oceňujem, že si Štefan našiel čas a vie sa študentom takto intenzívne venovať. ”, dodáva Jaroslav Vojtechovský.

Tlačová správa a materiály ako PDF, DocX, ODT

Štefan Polgári

V online marketingu sa pohybuje už viac ako 10 rokov. Spoluzaložil affiliate sieť DOGNET a affiliate marketingu sa venuje na profesionálnej úrovni. Spoločne s kolegami sa snažia tento odbor na Slovensku pozdvihnúť a zapojiť čo najviac publisherov.

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?