Rôzne provízne hladiny kategórií eshopov

Rôzne provízne hladiny kategórií eshopov

Často riešime otázku integrácie eshopov tak, aby neboli jednotné provízne hladiny pre rôzne kategórie. Niektoré sekcie eshopov umožňujú poskytnúť províziu napríklad 10%, iné len 5% a pod. Technicky sa tento stav dá ošetriť úpravou „thank you page“ kódu. Systém je jednoduchý. Je stanovená globálna provízia pre určitú kampaň, napríklad 10%. Táto provízia sa vypočítava z celkovej ceny nákupu resp. sumy, ktorú si určí sám predajca v rámci „thank you page“ kódu. Ten sa integruje do poslednej stránky pri objednávke (väčšinou je to stránka „Ďakujeme za objednávku“). Následne kód pri jeho zobrazení posiela túto sumu do nášho systému a my podľa toho priraďujeme províziu publisherom.

Zadanie správnej sumy na výpočet provízie

Ak v kampani existuje globálne provízne percento, je systém jednoduchý. Suma v rámci „thank you page“ kódu je 1:1 suma za nákup bez DPH a bez poštovného.
Priklad: keď návštevník nakúpi skrz nášho publishera za 100€, do „thank you page“ kódu sa dosadí suma „80“. Ak je provízia v kampani 8%, publisher dostane 8€ províziu.
Ak však existujú rôzne potenciálne provízie v rámci kategórií eshopu, je potrebné upravovať výšku sumy, z ktorej sa vypočítava provízia. A to práve „thank you page“ kóde. DOGNET ako systém nevidí, kto a čo nakúpil. Vidí len cieľovú sumu a ID predaja. Preto sa technicky ani nedá ošetriť to, ako by sa provízia prideľovala na úrovni nášho systému.

Technické a procesné východisko

Technicky teda musí inzerent dosadiť správnu sumu, z ktorej sa provízia vypočítava. Modelový príklad:
  • zákazník nakúpi tovar za 200€
  • globálna provízia v kampani je 10%
  • inzerent technicky vie, a je to dohodnuté aj v kampaní, že z kategórie „A“ vie poskytnúť províziu 10% a z kategórie „B“ len 5%
  • zákazník kúpil tovar za 100€ z kategórie A a tovar za 100€ z kategórie B
  • provízia by mala byť 15€ (10% zo 100€ a 5% zo 100€)
  • ak by však zadal celú sumu 200€ do „thank you page“ kódu, tak by sa vypočítala provízia pre publishera na 20€ (10% z 200€)
  • preto musí do „thank you page“ kódu dosadiť sumu tak, aby pri prepočte 10% vzišla správna suma
  • to je v našom prípade presne 150€
 Inzerent musí prepočítať províziu, z ktorej sa vypočítava globálna provízia tak, aby po jej dosadení do „thank you page“ kódu sedela vypočítaná provízia.
Systém nie je zložitý. No na technickej úrovni integrácie je nutné myslieť na to, ako sa vypočítava provízia a že treba predmetnú sumu, z ktorej sa vypočítava provízia upraviť.
Štefan Polgári

V online marketingu sa pohybuje už viac ako 10 rokov. Spoluzaložil affiliate sieť DOGNET a affiliate marketingu sa venuje na profesionálnej úrovni. Spoločne s kolegami sa snažia tento odbor na Slovensku pozdvihnúť a zapojiť čo najviac publisherov.

Affiliate marketing pre e-shopy
E-book zadarmo

Affiliate marketing pre e-shopy

Už ste iba jeden krok od e-booku, ktorý vám pomôže získať kľúčové informácie o správnom nastavení a fungovaní vašej affiliate kampane

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?