Affiliate network a affiliate marketing
affilnetwork-program

Affiliate network a affiliate marketing

Čo je to vlastne ten affiliate marketing? Čo sa skrýva pod pojmom affiliate network? Krátky úvod do affiliate marketingu od tvorcov affiliate siete (networku) .dognet.

Na internete existuje niekoľko možností, akými predávať mediálny priestor na webových portáloch.

CPC – cost per click – platba za klik na reklamu. Synonymum pre CPC je PPC, teda pay per click. Princíp je jednoduchý – ak niekto klikne na reklamu na vašom webe, pripočíta sa vám provízia za klik. Reklama sa dá takto predávať inzerentom osobne, no pohodlnejšie a často aj efektívnejšie je využiť automatické CPC systémy ako Google AdSense a u nás obľúbený eTarget.

CPT – cost per thousand a CPM – cost per mille vyjadrujú jeden a ten istý model, teda odmeňovanie za 1000 impresií. V tomto prípade je určujúci parameter počet zobrazení reklamy ako takej. Nezáleží ani na klikoch. Na tomto princípe v drvivej väčšine fungujú mediálne agentúry a veľkí inzerenti.

CPA – cost per action. V tomto modeli sa platí za reálny výkon reklamy. Každá reklama má mať nejaký výstup a cieľ. Či už to je objednávka, vyplnenie formuláru, prezretie videa a podobne. Pri modeli CPA sa sledujú akcie. Nezáleží na impresiách ani klikoch. Hlavný je výsledok, ktorý inzerentovi reklama prinesie a to je to, za čo si zaplatí.

CPA sa rozdeľuje na CPL – cost per lead a CPS – cost per sale. Lead je v podstate vyplnený formulár. Ten sa odošle k inzerentovi, ktorý ho spracuje. Nezáleží na výsledku spracovania. CPL model mierne znižuje striktný proces platby za akciu, kedy inzerent platí nie za sale (predaj), ale už za medzikrok (lead, dopyt, žiadosť). V rámci CPS sa platí už len percento z predaja alebo fixná suma, ak predaj reálne nastane.

Affiliate marketing

Táto oblasť marketingu pracuje s odmeňovaním CPA, kedy sa platí len za akcie. V affiliate kampaniach sa často kombinuje CPL a CPS, no hlavným a prioritným modelom je CPS.

Dominantný je teda predaj a oň pri affiliate marketingu ide. Inzerent má záujem platiť iba za reálny výkon. Nie za kliky a ani impresie. Rád zaplatí aj desiatky percent z predaja výrobku, no len z už predaného výrobku.

Princíp affiliate marketingu na internete je jednoduchý:

  1. Publisher (majiteľ webovej stránky) sa zaregistruje v affiliate programe.
  2. Vygeneruje si reklamné prvky, ktoré obsahujú jedinečné meracie identifikačné údaje.
  3. Umiestni reklamné prvky na svoje stránky (bannery, ale aj neštandardné formáty).
  4. Môže vytvárať aj alternatívne zdroje príjmov v podobe newsletterov a podobne.
  5. Akonáhle sa užívateľ preklikne z banneru alebo iného prvku na web inzerenta a vykoná akciu, tak sa na základe toho, cez aký link prišiel, zaznamená a pripíše publisherovi provízna akcia.
  6. Ak teda užívateľ nakúpil v eshope, tak získa províziu z predaja, ak vyplní formulár získa províziu za lead a podobne.

Inzerent si môže postaviť svoj vlastný affiliate program, kde si kampaň nastaví a spravuje. Jednoduchším východiskom však je zaradenie kampane do affiliate networku, affiliate siete. V sieti sa nachádza viacero kampaní a je v nej registrovaných viacero publisherov, ktorí by mohli kampaň využiť. Inzerent tak isto nemusí nič platiť za affiliate programové riešenie, nemusí riešiť administráciu a ani fakturáciu.

Výhody affiliate networku (siete)

  • Zaradenie do už existujúceho ekosystému publisherov a inzerentov
  • Odpadá nutnosť administrácie
  • Inzerent nemusí riešiť podporu a helpdesk, takisto ako aj fakturáciu s publishermi
  • O všetko sa stará affiliate network manager

Výhody pre publishera sú tiež v podobe toho, že ak sa zaregistruje do siete, má k dispozícii hneď niekoľko kampaní na jednom mieste. Nemusí sa registrovať do viacerých programov a zárobok sa agreguje v jednej administrácii.

Veľmi radi vás privítame v našom affiliate networku .dognet. Ak ste inzerent, kontaktujte nás a kampaň spoločne vymyslíme. Ak ste publisher, stačí sa registrovať a hneď máte k dispozícii desiatky CPA kampaní.

Štefan Polgári

V online marketingu sa pohybuje už viac ako 10 rokov. Spoluzaložil affiliate sieť DOGNET a affiliate marketingu sa venuje na profesionálnej úrovni. Spoločne s kolegami sa snažia tento odbor na Slovensku pozdvihnúť a zapojiť čo najviac publisherov.

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?