Prečo vznikajú rozdiely v meraní affiliate kampaní v Google Analytics

Prečo vznikajú rozdiely v meraní affiliate kampaní v Google Analytics

 

GA je skvelý sluha, ale zlý pán

Google Analytics je najrozšírenejším meracím nástrojom nielen pre e-shopy. Najväčšou výhodou je, že je zadarmo a poskytuje všetky kľúčové údaje o výkone webu, zdrojoch a chovaní návštevníkov, a obzvlášť pohľad na ekonomické ukazovatele efektivity online reklamy pohromade zo všetkých reklamných zdrojov a ich porovnanie. Je skvelý, ale nie je dokonalý, reálny podiel a prínos jednotlivých zdrojov na akvizíciu danej objednávky neukáže. Resp. ukáže, ale len svojim zjednodušeným pohľadom, ktorý je v mnoho ohľadoch diskutabilný. Je vždy treba zvážiť, či porovnávam hrušky s hruškami, či moje závery sú správne, odpovedajúce skutočnosti. A teda či rozhodnutia podľa údajov v GA nemôžu byť zlé / nesprávne.

Aj napriek tomu je GA pre mnoho e-shopov stále akousi modlou. Často sa stretávame s argumentami typu „…ale ja to v GA nikde nevidím“. Typickým príkladom je stále vo veľkej miere používané vyhodnocovanie reklamy podľa Last Clicku. Alebo klasický príklad, kedy 1 + 1 + 1 nie je rovno 3. T. j. 3 reklamné kanály, každý zobrazuje 1 konverziu, ale GA vidí iba 1 konverziu, pripísanú vždy iba jednému z nich. Ktorému, z akého pohľadu a prečo, sa môže líšiť a je to práve to, o čo tu ide.

Prečo používať aj iné nástroje

Obecne sú dôvodom rozdielu medzi GA a inými systémami odlišné metriky medzi jednotlivými nástrojmi. Zatiaľ čo napr. PPC systémy využívajú metriku kliknutí, GA používajú návštevu / návštevnosť. I keď mnoho ľudí tieto metriky zamieňa, je medzi nimi podstatný rozdiel. Ale v tomto článku nechcem vysvetľovať, prečo a v čom sú GA super a v čom, naopak, zradné či dokonca pre rozhodovanie nesprávne. To je na iný článok. My sa pozrieme na vzťah GA voči zaznamenávaniu a vyhodnocovaniu výkonu a prínosu affiliate marketingu.

Väčšina nielen veľkých e-shopov používa paralelne či dokonca iba iné analytické nástroje, ktoré dokážu dať reálnejší obraz skutočného prínosu, obzvlášť ak ide o atribúciu a reálny prínos jednotlivých reklamných médií a zdrojov.

Ako sa trackuje v affiliate systémoch

Rovnako, ako u PPC, RTB a ďalších reklamných systémov, používa i affiliate marketing svoje špeciálne meracie a reportovacie nástroje vytvorené práve pre tento marketingový kanál a jeho špecifika. V Dognete používame systém Post Affiliate Pro, ktorý je na trhu viac než 15 rokov a používajú ho affiliate siete i priamo e-shopy po celej Európe.

Propagácia v affiliate funguje tak, že publisher, t. j. affiliate partner, ktorý sa rozhodne umiestniť nejakú formu reklamy inzerenta (e-shopu) na svoj web, do reklamy umiestni link obsahujúci špecifické affiliate parametre (unikátne ID publishera, ID banneru) a utm parametre inzerenta práve pre GA. Takto musí vytvoriť link a pokiaľ naň potenciálny návštevník na jeho webe klikne, affiliate sieť ihneď zaznamená preklik. Zapíše sa odkiaľ, kam, presný čas, reklamný formát tohto prekliku. Akonáhle takto doručený návštevník odošle objednávku, je vďaka sales kódu z ďakovacej stránky inzerenta (e-shopu) zaslaná informácia a v affiliate zaznamenaná konverzia. Tá je potom podľa identifikačných detailov (pozri nižšie) priradená inzerentovi a publisherovi, ktorý zákazníka priviedol, a vypočítaná provízia.

Ako meriame konverzie v systéme Dognet

Ako primárne pre identifikáciu a meranie v systéme Dognet, samozrejme, používame Cookies. Každopádne, vzhľadom k stále rastúcim obmedzeniam sledujeme zdroj užívateľa a zapisujeme provízie na základe mnohých parametrov.

Tu sú všetky identifikátori v poradí podľa ich použitia:

 • Unikátny kód kupónu influencera – unikátny kód vygenerovaný inzerentom pre konkrétneho publishera je na prvom mieste. Nikdy preto nekopírujte kódy kupónov z iných webov alebo sociálnych sieti.
 • Pevne zadané ID publishera – používa sa pri integrácii S2S (postback URL). Napríklad pri trackingu kampane Zaloz.ma, kde lead je síce zapísaný klasicky cez JavaScript, ale inzerent si uloží ID publishera k leadu, a keď dôjde ku kompletnému vyplneniu profilu zákazníka, tak následnú províziu 7,70 € zapíše cez postback URL
 • 1st a 3rd party cookies – pri kliknutí na publisherský odkaz (či už priamy alebo redirectový) sa vytvorí 1st a 3rd party cookies v prehliadači. Cookies sú viazané na konkrétny prehliadač a dajú sa jednoducho vymazať
 • HTML5 Web Storage cookies – HTML5 cookies sú uložené v local storage a nie je tak jednoduché ich vymazať
 • Flash cookies – Flash cookies už nie sú špecifikované na prehliadač, a teda Flash cookies vytvorené vo Firefox sú platné i na Chrome, IExplorer, Opera atď.
 • User Agent a IP adresa – typ a verzia prehliadača zákazníka v kombinácii s IP adresou
 • IP adresa – čisto iba IP adresa zákazníka

Dôvodom a cieľom je, aby affiliate spolupráca bola čo najpresnejšie a férová pre všetky spolupracujúce strany.Ako zaznamenáva výkon a reportuje GA 

GA zaznamenáva všetky udalosti hlavne na základe http refereru s použitím utm parametrov. Ale je mnoho situácii, kedy tieto informácie GA nezaznamenáva a Dognet sa nikde u danej objednávky v GA nevyskytuje, hoci tomu tak jednoznačne bolo. Dôvody môžu byť na strane zariadenia použitého zákazníkom, nastavením prehliadača, spôsobom identifikácie návštevy affiliate siete (pozri vyššie), chybou na strane affiliate partnera, ale aj problémy na strane samotných stránok inzerenta.

 

Rozdiely v GA a v systéme Dognet? Obidva systémy majú pravdu!

Affiliate systémy používajú omnoho presnejší spôsob merania affiliate kanálu, využívajú viac identifikačných parametrov, a preto je vždy správne u danej objednávky identifikovaný affiliate partner.

Poďme sa pozrieť na situácie, kedy v systéme Dognet vidíte vo svojej kampani objednávky, ktoré „nemôžete nájsť v GA“. Resp. objednávky vidíte, ale nevidíte u nich nikde na nákupnej ceste ako zdroj Dognet. Hovorím konkrétne v reporte GA: Konverzia -> Viackanálové filtre -> Asistované konverzie -> Primárne dimenzie = Zdroj/médium.

Kedy sa v GA a Dognet „nestretnú“ = u objednávky sa v GA neobjaví zdroj „Dognet“:

 • Publisher má priamy odkaz a nedá utm – v GA nie je vidieť referer a Dognet ako zdroj
 • Parametre utm „niekto“ odstráni (proxy, antivírus, firewall) – dtto
 • Znovunačítanie stránky po schválení cookies, koleso šťastia = návšteva je už vedená ako Direct prístup, a tak sa v GA zapíše aj konverzia
 • IP tracking – tomuto sa viac budeme venovať v ďalšej kapitole
 • Užívateľ medzi návštevou a objednávkou vymaže cookies – opäť GA uvádza ako zdroj konverzie „Direct“
 • Presmerované stránky (301) po redesignu – pokiaľ sa neprenesú parametre prekliku, opäť sa v GA objaví ako Direct
 • siete – ako zdroj je uvedený Facebook, YouTube, Twitter a pod.
 • Newslettre – ako e-mailový klient (Gmail, Seznam a pod.)
 • Duplicity nemá canonical – Google sa označí sám ako zdroj https://yoast.com/rel-canonical
 • Obecne známe situácie popísané v tomto článku https://stackoverflow.com/questions/6880659/in-what-cases-will-http-referer-be-empty

Je teda jasné, že úplne bežne môže prísť k situácii, kedy reporty v GA neodpovedajú tomu, čo Vám reportuje affiliate systém. Ale to je jednak úplne bežné u akéhokoľvek reklamného systému. A jednak sme schopní kedykoľvek všetky podklady a parametre, ktoré identifikujú každú objednávku a nárok na províziu, jednoznačne doložiť.

Za Dognet jednoznačne vylučujeme, že by mohlo prísť k záznamu konverzie a nároku na províziu bez toho, aby na konverznej ceste existoval reálny preklik z reklamy nášho affiliate partnera pri súčasnom splnení parametrov kampane.

 

Krátko k IP trackingu – áno či nie a ako ho nastaviť

IP tracking sa používa pre zaznamenanie konverzie sprostredkovanej affiliate partnerom v situácii, kedy nemožno použiť bežné meranie konverzie cez cookie, Konkrétne sa uplatňuje v týchto prípadoch:

 • objednávka bola dokončená na inom zariadení než preklik, t. j. na inom zariadení toho istého zákazníka alebo niektorým iným členom domácnosti na svojom zariadení
 • pri zmazaní cookies z prehliadača (či už úmyselným alebo neúmyselným) medzi preklikom a odoslaním objednávky
 • pri absolútnej blokácii potrebných cookies (ITP) na strane prehliadača (Safari)

Inzerent si ho nastavuje ako voliteľný parameter kampane a je úplne transparentný, rovnako ako dĺžka Cookie. Povolenie a dĺžka závisí teda len na cieľoch vašej affiliate kampane a znalosti nákupnej cesty.

Všetko o IP trackingu je detailne popísane v článku „IP tracking – ako funguje a ako ho správne nastaviť v Dognete

Systém a služby Dognet patria medzi affiliate sieťami v ČR a SR k najpresnejším a najlepším. To jednoznačne vyplýva z nezávislej analýzy publikovanej na TyInternety.cz 21. 4. 2021. Kompletné porovnanie nájdete TU. 


Pokiaľ ako inzerent budete potrebovať ku konverziám a ich vyhodnoteniu akékoľvek reporty, napíšte svojmu affiliate manažérovi. Poradí, ako ich nájsť vo Vašom účte, alebo Vám ich pripraví na mieru!

Roman Dobiáš

Mám na starosti aktivity Dognet v České republice.

Affiliate marketing pre e-shopy
E-book zadarmo

Affiliate marketing pre e-shopy

Už ste iba jeden krok od e-booku, ktorý vám pomôže získať kľúčové informácie o správnom nastavení a fungovaní vašej affiliate kampane

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?