Ako vyriešiť odlišný reporting affiliate marketingu v Google Analytics 4?

Ako vyriešiť odlišný reporting affiliate marketingu v Google Analytics 4?

(Článok vznikol v spolupráci s agentúrou 6clickz.)

Google Analytics 4 plne nahradí svojho predchodcu už od 1. 7. 2023. V Universal Analytics (UA/GA3) nájdete naďalej iba historické dáta. Meranie a zaznamenávanie všetkých aktivít zákazníkov v e-shope bude v UA k tomuto dátumu zastavené. Plne aktívny zostáva iba GA4 a dáta z UA nie je možné konvertovať a presunúť do novej verzie. 

GA4 funguje na odlišnom princípe ako predošlá verzia. Celá analytika sa orientuje na udalosti v nákupnej ceste zákazníka (event-based analytics), zatiaľ čo UA je fokusovaný na návštevu (session). 

V starej verzii ste nastavovali filtre pre zaznamenané dáta, čo v novej verzii už nie je možné. Prehľady sa reportujú automaticky podľa UTM parametrov. Preto je ešte dôležitejšie, ako ich máte nastavené. 

Môže sa stať, že GA4 zobrazí dokonca až tretinové hodnoty zo zdroja affiliate kampane oproti rovnakému obdobiu v UA.

Dôležité je uvedomiť si, že tieto prepady neodzrkadľujú negatívne zmeny v prinesenom biznise. Rozdiely vyplývajú z inej logiky, s ktorou GA4 pracuje. Navyše treba dodať, že podľa skúseností väčšina firiem nemá nastavenú GA4 úplne správne. Nižšie si vysvetlíme, ako tieto nezhody môžu vznikať.

 

Výrazné odlišnosti v reportingu affiliate marketingu v novom GA4 môže ovplyvňovať najmä:

 • nesprávne nasadenie kódu GA4,
 • nesprávne nastavené UTM parametre,
 • nezaradené zdroje pod položkou “not set”,
 • dopočítavanie nezatrackovaných konverzií kvôli cookie lište,
 • výber atribučného modelu (7 dostupných),
 • inteligencia GA4, ktorá sama rozhoduje o dôležitosti jednotlivých kanálov v nákupnej ceste zákazníka v rámci atribúcie cross-channel data-driven. 

Podrobnosti k jednotlivým bodom nájdete vysvetlené v článku od agentúry 6clickz, ktorí sa téme Google Analytics 4 venujú podrobne na svojom blogu.

 

Ako získať z GA4 reálnejšie  čísla?

Ponúkame vám 1-minútový videonávod od 6clickz, vďaka ktorému sa dopracujete k realistickejším číslam. Vyhnete sa skresleným údajom a získate tak presnejší a transparentnejší pohľad na výkon affiliate kampane.  

 

Ide o pár krokov, ktorými vygenerujeme report s obratom z affiliate kampane siete Dognet: 

 1. V časti Explorations vytvoríme nový report. 
 2. Do Dimenzie pridáme source/medium.
 3. Source/medium pridáme do tabuľky pod Rows.
 4. Nastavíme filter, kde bude source/medium obsahovat “dgt” resp. „dognet„, „dognet.sk“ . (Záleží od integrácie kampane.)
 5. Do Metriky pridáme Purchase revenue a vložíme pod Values.
Po nastavení týchto 5 bodov môžete generovať report obratu sprostredkovaný cez affiliate kampaň.

Touto cestou sa priblížite k hodnotám, ktoré ste získavali z pôvodného UA. Lepšie tak môžete pracovať s celkovým nastavením online marketingového mixu a efektívnejšie formovať marketingovú stratégiu svojho e-shopu či projektu.

 

Pripájame názory iných odborníkov

V prvom rade je potrebné pochopiť, že GA4 nie je len nejaký upgrade pôvodnej verzie, ale je to nový analytický systém fungujúci na inom princípe. Druhá dôležitá informácia je určite aj to, že je stále vo vývoji, teda môže obsahovať chyby alebo sa stále meniť. V neposlednom rade treba vedieť, ako funguje, aj keď je správne nastavený. Nie všetky prehľady sú „Data-driven“, takže záleží, na čo sa pozeráme. Pri rôznych platformách, napr. aj pri Facebooku, vidíme len zlomok z toho, čo reálne prináša. Avšak vieme, že v prípade vypnutia by nám poklesla organická a aj direct návštevnosť v prehľadoch Analytics. Preto, ak chceme vidieť presný obraz prínosu danej platformy, treba ísť do prehľadov danej platformy a rovnako je tomu aj pri Dognete.

Martin Bulák, PPC specialist BOOSTERS

Google Analytics 4 predstavuje nový prístup k web analytike. Prináša to nové výzvy, hlavne pre marketérov či majiteľov e-shopov, ktorí boli zvyknutí pracovať v Universal Analytics. Keďže tieto dva nástroje pracujú s dátami odlišne, je veľmi dôležité nevyhodnocovať zobrazované dáta rovnakým spôsobom, ako v predchádzajúcej verzii Google Analytics. Odporúčam preddefinované reporty radšej nepoužívať, ale vytvoriť si reporty presne podľa potrieb vášho marketingového mixu, poznať definície metrík a nastaviť si zobrazovanie dát, ktoré vám bude vyhovovať. Je to veľmi dôležité, keďže zlá interpretácia dát, alebo ich nepochopenie, môže viesť k zlým rozhodnutiam. Preto je teraz dôležité v tejto oblasti vzdelávanie a spolupráca s odborníkmi na analytiku tak, aby ste si na začiatku čo najlepšie GA4 nastavili a vedeli tak presne, čo sa meria, ako sa meria, ako vytvárať reporty a ako pracovať so zobrazovanými dátami v rozhraní GA4.

Jakub Gombár, co-CEO INVELITY

Ak ste tak ešte neurobili, určite si GA4 čím skôr nastavte. Alebo ešte lepšie – dajte to nastaviť profesionálovi. S týmto nástrojom budete, či už vy osobne, alebo vaši marketéri, pracovať nasledujúce roky, takže ho treba nastaviť poriadne, nielen pro forma. Zároveň odporúčam vyčleniť si primeraný čas a naštudovať si, ako sa GA4 líši od UA, aby ste sa na nové metriky nepozerali ovplyvnení doterajšou rutinou. Zmenil sa samotný princíp merania, preto tie čísla nemôžeme čítať po starom. A v neposlednom rade sa treba oboznámiť aj s novým používateľským rozhraním GA4, ktoré, bohužiaľ, nie je také intuitívne, ako bolo rozhranie UA.

Ľubomír Štulajter, Performance Marketing Manager VIVANTINA

GA4 je úplne rozdielne meranie a pozeranie sa na analytiku. Aj preto je veľmi dôležité, aby sa nastavili GA4 od začiatku poriadne – hlavne rôzne udalosti, ktoré pre každý web a používateľa, ktorý bude pracovať s analytikou, môžu byť iné. Veľkú výhodu v GA4 vidím práve v nastavení rôznych parametrov udalostí a následnom reportingu dát, kde sa budeme vedieť pozrieť na dáta z rôznych uhlov.

Peter Nemček, Marketingový konzultant

Google Analytics 4 sa stane už o pár týždňov (chtiac či nechtiac) realitou pre všetkých. Za jeden z najväčších rozdielov oproti Universal Analytics považujem prechod z pomerne ľahko čitateľného a zrozumiteľného atribučného modelu Last non Direct v UA na cross-channel data-driven atribučný model GA4. Môže to byť celkom výzva pri vyhodnocovaní prínosu jednotlivých zdrojov návštev, hlavne čo sa týka menších marketingových kanálov. Určite odporúčam sa po prechode na GA4 viac sústrediť aj na dáta z jednotlivých reklamných systémov a zároveň (ak ste tak doteraz nerobili) sa oveľa viac zamerať a snažiť sa pochopiť report Conversion paths (Advertising > Attribution > Conversion paths) , aby ste lepšie pochopili, akú úlohu zohrávajú jednotlivé zdroje v konverznej ceste zákazníka.

Michal Vavro, PPC & e-commerce strategist TonerPartner

Rozdiely v interpretácií dát medzi Universal Analytics a GA4 súvisia hlavne s rozdielnym dátovým modelom. Kým GA UA funguje na reláciach a zobrazeniach stránok, GA4 funguje na udalostiach a parametroch. Po novom GA4 považuje zobrazenie stránky za udalosť, čo umožňuje oveľa presnejšie vyhodnocovanie detailov o používaní webu či aplikácie. Zaujímavou zmenou je aj skončenie metriky miery okamžitých odchodov, ktorá postupom rokov strácala na významnosti. Novou náhradou je miera interakcií, ktorá bude obsahovať percento interaktívnych relácií s trvaním aspoň 10 sekúnd s konverziou alebo aspoň 2 zobrazeniami.

GA4 k dátam vo všeobecnosti pristupuje a bude pristupovať inak, preto môžu byť rozdiely medzi pôvodnou a novou analytikou značné. Odporúčam v úvode správne nastaviť základné meranie a naštudovať si rozdiely v interpretácii dát, ktoré do budúcna určite odhalia viac informácií o používaní vášho webu či aplikácie.

Dávid Krumpár, MBA, Head of Performance Lighthouse Media Solutions

Zmena na iný dátový model nám prinesie vyššiu efektivitu. Vyžaduje si ale zásadnú zmenu v uvažovaní, kde sledovanie aktivity bude dôležitejšie ako sledovanie návštevnosti. Je to príležitosť pre nových marketérov, ktorí nemajú uvažovanie zaťažené starým prístupom, ale aj pre nové alebo menšie projekty predbehnúť svojich silných rivalov, kde bude zmena nastavenia setup-u náročnejšia.

Viliam Kanianský, SEO expert & CEO Made IT Digital

V prvom rade by som odporúčal naštudovať si dokumentácie k metrikám GA4, keďže mnohé majú inú logiku ako metriky v Universal Analytics. Taktiež je dobré vedieť, ako rozlíšiť presnosť dát v zobrazených reportoch v GA4 a ozrejmiť si pojmy ako vzorkovanie, kardinalita a treshholding, keďže v extrémnych prípadoch môžu byť vytvorené reporty napočítané z menej ako 10 % dát. Odporúčam si prejsť posty Adama Šilhana na Linkedin, ktorý tieto problémy jednoducho vysvetľuje (prípadne dokumentáciu ku Google Analytics 4, kde nájdete detailnejšie informácie). Ak sa chcete k určitým pohľadom na dáta vracať opakovane, odporúčam namiesto explore časti použiť Library, kde si viete upraviť predpripravené dashboardy, ktoré sú štandardne v menu, alebo taktiež pridať nové.

Martin Anderko, Head of Performance Marketing GymBeam 

GA4 funguje na inom spracovaní a interpretácii dát ako Universal Analytics (event based). GA4 funguje na základe udalostí, čo užívateľ na stránke robí. Pri prechode na GA4 je potrebné myslieť aj na správne nastavenie samostného nástroja či zberu dát na webe a reportingu, ak chce klient vyhodnotiť prínos kampaní. Bez správneho nastavenia sa výsledky v prehľadoch a zdroje konverzií môžu líšiť oproti GA UA. Reporting závisí okrem nastavení aj od zvoleného atribučného modelu, tie sa tiež líšia. Odporúčam priebežne porovnávať výsledky kampaní medzi GA UA a GA 4 už teraz a správne nastaviť proces vyhodnocovania dát.

Karol Voltemár, CEO MADVISO

Ak by ste mali ďalšie akékoľvek otázky ohľadom zobrazovania affiliate kanálu vo vašom GA4, prosím kontaktujte nás na hello@dognet.sk.

 

Petronela Novotná

V rámci affiliate siete Dognet pôsobím ako Country Manager pre Slovensko. Na rozvoji affiliate marketingu na slovenskom a českom trhu pracujem už 7. rok. E-shopom ponúkam možnosť získania nových zákazníkov a predajov čisto na províznom systéme. Vedia tak opäť o niečo lepšie diverzifikovať svoje zdroje zákazníkov a získať reklamný priestor na internete, ktorý by inak nevedeli pokryť. Mojou hlavnou náplňou je obchodná spolupráca, akvizícia a starostlivosť najmä o inzerentov slovenských ale aj mnohých českých kampaní.

Affiliate marketing pre e-shopy
E-book zadarmo

Affiliate marketing pre e-shopy

Už ste iba jeden krok od e-booku, ktorý vám pomôže získať kľúčové informácie o správnom nastavení a fungovaní vašej affiliate kampane

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?