Tracking nového vs. starého zákazníka

Tracking nového vs. starého zákazníka

Chcete nastaviť inú výšku provízie pre nového a aktuálneho zákazníka? Samozrejme, aj to je možné. 😉

V tomto článku si ukážeme, ako implementovať túto možnosť. V prvom rade je vždy potrebné túto záležitosť skonzultovať s našim obchodným oddelením, dohodnúť výšky provízií, dátum, od ktorého sa má zmena aplikovať a počet dní, po ktorých je možné aktuálneho zákazníka považovať za nového (reaktivácia zákazníka).

 

Klasický sale tracking kód vyzerá nasledovne:

<script type="text/javascript" id="pap_x2s6df8d" src="https://login.dognet.sk/scripts/fj27g82d"></script>
<script type="text/javascript">
PostAffTracker.setAccountId('XXXXXXXXXXXXXX');
var sale = PostAffTracker.createSale();
sale.setCampaignID('YYYYYYYY');
sale.setTotalCost('123.45'); //dosadiť výšku objednávky BEZ DPH a BEZ DOPRAVY
sale.setOrderID('12345XYZ'); //dosadiť ID objednávky
sale.setProductID('paralen complex 250mg 30 tbl, žuvačky orbit'); //dosadiť názvy alebo IDčka produktov 
sale.setCoupon('sale10'); //kód zľavového kupónu
sale.setCurrency('EUR'); //RON, HRK, HUF, PLN, CZK,..
PostAffTracker.register();
</script>

Kde: XXXXXXXXXXXXXX je ID účtu a YYYYYYYY je ID vašej kampane 

 

Pokiaľ sa rozhodnete dávať napr.: publisherom z nákupu nového zákazníka 10% províziu, avšak za nákup aktuálneho zákazníka len 5%, musíte trošku upraviť kód.

 

Spôsob č. 1 – pridanie dátumu poslednej objednávky zákazníka

Do Data5 parametra SALE trackingu je potrebné vložiť dátum poslednej objednávky zákazníka v americkom formáte. Pre php date() funkciu sa tento formát zapisuje: „Y-m-d H:i:s“.

Dátum poslednej objednávky zákazníka:

sale.setData5('YYYY-MM-DD HH:MM:SS');

 

Vďaka tomuto parametru vypočítame počet dní od poslednej objednávky (rozdiel medzi aktuálnym dátumom a dátumom poslednej objednávky) a porovnáme s vami nastaveným počtom dní, kedy je možné zákazníka považovať za nového (reaktivácia zákazníka). Ak sa totižto vo vašom eshope nakupuje opakovane v nejakom intervale (napríklad každé 2-3 mesiace), potom môžeme zákazníka s objednávkou po 6-9 mesiacoch považovať za reaktivovaného, kde sa publisher činil a oživil vášho starého zákazníka a teda má právo na províziu.

 

Sale tracking kód s dátumom poslednej objednávky zákazníka:

<script type="text/javascript" id="pap_x2s6df8d" src="https://login.dognet.sk/scripts/fj27g82d"></script>
<script type="text/javascript">
PostAffTracker.setAccountId('XXXXXXXXXXXXXX');
var sale = PostAffTracker.createSale();
sale.setCampaignID('YYYYYYYY');
sale.setTotalCost('123.45'); //dosadiť výšku objednávky BEZ DPH a BEZ DOPRAVY
sale.setOrderID('12345XYZ'); //dosadiť ID objednávky
sale.setProductID('paralen complex 250mg 30 tbl, žuvačky orbit');
sale.setData5('2018-10-25 12:10:55'); //dátum poslednej objednávky zákazníka v americkom formáte
sale.setCoupon('sale10'); //kód zľavového kupónu
sale.setCurrency('EUR'); //RON, HRK, HUF, PLN, CZK,..
PostAffTracker.register();
</script>

Kde: XXXXXXXXXXXXXX je ID účtu a YYYYYYYY je ID vašej kampane 

 

Spôsob č. 2 – presné určenie provízie publishera

Túto možnosť odporúčame v prípade, že pri výške provízií závisí aj na ďalších faktoroch. Napr. značka/kategória zakúpeného produktu.

Napríklad:

  • produkty z kategórie A, B a C majú províziu 10% pre nového a 7% pre aktuálneho zákazníka
  • produkty z kategórie D, E a F majú províziu 5% pre nového a 2% pre aktuálneho zákazníka

V prvom rade si musíte na vašej strane vypočítať, aká je finálna provízia publishera za objednávku. Výsledkom bude provízia publishera, ktorú treba vložiť do riadku na to určenú.

Riadok pre určenie výšky provízie publishera:

sale.setCustomCommission('10.23');

 

Sale tracking kód s definovaním provízie publishera:

<script type="text/javascript" id="pap_x2s6df8d" src="https://login.dognet.sk/scripts/fj27g82d"></script>
<script type="text/javascript">
PostAffTracker.setAccountId('XXXXXXXXXXXXXX');
var sale = PostAffTracker.createSale();
sale.setCampaignID('YYYYYYYY');
sale.setTotalCost('123.45'); //dosadiť výšku objednávky BEZ DPH a BEZ DOPRAVY
sale.setOrderID('12345XYZ'); //dosadiť ID objednávky
sale.setProductID('paralen complex 250mg 30 tbl, žuvačky orbit');
sale.setCustomCommission('10.23'); //provízia publishera
sale.setCoupon('sale10'); //kód zľavového kupónu
sale.setCurrency('EUR'); //RON, HRK, HUF, PLN, CZK,..
PostAffTracker.register();
</script>

Kde: XXXXXXXXXXXXXX je ID účtu a YYYYYYYY je ID vašej kampane 

 

 

Existujú samozrejme aj ďalšie možnosti, ako implementovať trackovací kód. Napríklad pri kombinácií troch podmienok: typ produktu, typ zákazníka a typ publishera, bude tracking opäť vyzerať trošku inak.

Tú najlepšiu možnosť trackingu vzhľadom na podmienky vašej kampane s vami vyberie váš affiliate manažér.

Katka Novotná

Viac ako dva roky som pracovala na pozícií e-commerce marketér a zvyšovala som obraty rôznym eshopom. Niektoré z nich sa vyšplhali až na Shop Roku (ocenenie od Heureka.sk). Mám skúsenosti s PPC Adwords aj Facebook. Analytics mi je veľmi blízky. Pre reklamnú agentúru Wiktor Leo Burnett som pomáhala s UX/UI webových projektov a aplikácií pre veľkých klientov. Vo voľnom čase tvorím webové stránky založené prevažne na WordPresse.

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?