Consumer.huawei.com/cz

Kampaň Consumer.huawei.com/cz

Provízia: až 9%

Tablety 6%, Smartphony 7%, Laptopy 5%, Doplnky – Audio 9%, Smartwatches 7%, Doplnky – Ostatné 9%, Sieťové zariadenia 7%

Huawei je svetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a chytrých zariadení. Jednou z troch obchodných skupín spoločnosti Huawei je Huawei Consumer BG, ktorá sa zaoberá inteligentnými telefónmi, počítačmi a tabletami, nositeľnou elektronikou, mobilnými širokopásmovými zariadeniami, rodinnými zariadeniami a zariadeniami cloudových služieb. Ide o tretieho najväčšieho výrobcu chytrých telefónov na svete. Huawei Consumer BG poskytuje najnovšie technológie zákazníkom po celom svete.

Dôležité: Tvorenie odkazov na podstránky:

použite odkaz s názvom „Consumer.huawei.com/cz – deeplink (add destination URL as data2 parameter)“
do URL adresy odkazu pridajte data2 parameter – cieľová URL adresa, na ktorú chcete cieliť
Príklad:
Consumer.huawei.com/cz – deeplink (add destination URL as data2 parameter) odkaz má URL: https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=“YOUR ID“&a_bid=852b71a0
Pridám data2 parameter: https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=“YOUR ID“&a_bid=852b71a0&data2=
Za data2 dosadím URL adresu kam cielim: https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=“YOUR ID“&a_bid=852b71a0&data2=https://shop.huawei.com/cz/category/pouzdra/
URL adresu treba pred vložením encodnúť

Tracking sa spustí len v prípade odsúhlasenia cookies na webe inzerenta.

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • iFrame
 • PR články
 • Kupóny
 • Influenceri
 • XML feed
 • E-mail šablóny
 • BANEA ?
 • Dognet Media ?


Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je povolená, brandové kľúčové slová vrátane preklepov musia byť vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté.


Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

Táto kampaň je integrovaná cez nezávislú tretiu stranu a nemáme priamy kontakt na inzerenta. Tým pádom nevieme ovplyvniť dĺžku a mieru schvaľovania konverzií a dĺžku schvaľovania žiadostí o zapojenia sa do kampane. Takisto nezodpovedáme za nezapísané konverzie, ktoré zaznamenáva tretia strana.

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?