Seyes.cz

Kampaň Seyes.cz

Provízia: 14 Eur

3D GEN™ je najmodernejší prístup k výžive a chudnutiu

Odborníci sú u nás na prvom mieste. O našich klientov sa postará tím lekárov a špecialistov v odbore výživy, lekárskej genetiky, fyzioterapie, ortopédie, kardiológie, neurológie a fitness. 3D GEN™ je kombinácia genetického vyšetrenia, biochemického vyšetrenia krvi a 3D diagnostiky tela. V tom, koľko vážime a ako naša postava vyzerá, zohrávajú 40 – 60 % rolu gény. Genetické faktory ovplyvňujú energetickú rovnováhu podľa toho, ako veľmi a čo jeme a ako rýchlo dokážeme energiu spáliť.

Genetické vyšetrenie

Naše genetické vyšetrenie v najväčšom súkromnom výskumnom pracovisku v ČR so štatútom Znalecký ústav v odbore genetika a Neštátne zdravotnícke zariadenie sa zameriava na deväť primárnych genetických dispozícií, čiže vlôh, ktorých znalosťou dokážeme prirodzene redukovať váhu.

3D diagnostika

Podstatou 3D diagnostiky je detailné nasnímanie tela do 3D modelu. Počas chudnutia dokážeme s presnosťou na milimetre identifikovať zmeny v objeme jednotlivých partií, v držaní tela a v pomere svalovej hmoty k tuku, vďaka čomu vieme dokonale optimalizovať ďalší postup pre čo najrýchlejší výsledok.

 • Po dosiahnutí požadovaného výsledku si klient vie presne porovnať 3D model svojej postavy pred a po ukončení chudnutia.
 • Cena služby: 999 Kč

Služba zahŕňa:

 • 3D diagnostiku tela v hodnote 1 990 Kč
 • diagnostiku metabolizmu na certifikovanom zdravotníckom prístroji v akčnej cene 288 Kč
 • výživový doplnok GASTRO Veritas na 7 dní v hodnote 400 kč
 • konzultáciu pred biochemickým krvným vyšetrením a genetickým vyšetrením
 • konzultáciu s diplomovanou výživovou poradkyňou v rozsahu 1 hodiny

Silné stránky inštitútu:

 • Kompletný lekársky tím
 • Diplomovaná výživová poradkyňa
 • Certifikované diagnostické zariadenie
 • Najlepšie hodnotený výživový inštitút v Prahe
 • Vysoká miera spokojnosti klientov s dosiahnutými výsledkami
 • Osobný prístup
Partner má nárok na províziu ak:
 • Klient rezervuje cez formulár službu https://seyes.cz/3dgen/
 • Dostaví sa na vyšetrenie a zaplatí u nás 999 CZK

  Prvky k dispozícii

  • Bannery ?
  • XML feed
  • Kupóny
  • PR články
  • Extra spolupráce
  • E-mail šablóny
  • Influenceri
  • iFrame
  • Dognet Media ?
  • BANEA ?


  Povolenia pre publisherov

  • Cash-back
  • Obsah
  • Kupónové weby
  • Emailing
  • Priame PPC
  • Google CSS
  • Externé kupóny
  Priama PPC kampaň je povolená, brandové kľúčové slová vrátane preklepov musia byť vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Google Shopping CSS partneri sú v tejto kampani povolení. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté.


  Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

  Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

  Akých inzerentov u nás nájdete?