Portsystem.sk

Kampaň Portsystem.sk

Provízia: 3€ za lead

Leadom sa rozumie vyplnený formulár na doméne Objednávateľa v časti „Rýchla pôžička“

Spoločnosť PORT System je online platforma, ktorá funguje ako sprostredkovateľ pôžičiek medzi fyzickými osobami formou aukcie. Prevratná forma v poskytovaní pôžičiek je založená na diverzifikovaní rizika, prostredníctvom skladania viacerých menších finančných čiastok investormi na požadovanú čiastku žiadateľa o pôžičku, t.j. viac ľudí sa skladá na jednu pôžičku. Výhodou pôžičky je, že klient neprichádza do kontaktu a bankou ani nebankovými subjektmi, ale požičiava si priamo od ľudí na čokoľvek z pohodlia domova online.

Doplnkové údaje / Údaje pre žiadateľov / Údaje o pôžičke:

 • Výška pôžičky – od € 50 do € 1500
 • Doba splatnosti – od 15 dní do 90 dní
 • Oddialené splatenie – áno, za poplatok
 • Predčasné splatenie – áno, bez poplatku
 • Poukázanie peňazí – na účet alebo poštovým poukazom
 • Pôsobenie – Slovensko
 • Vhodná pre – zamestnaných, živnostníkov, ženy na materskej dovolenke, dôchodcov
 • Uvedený kontakt musí byť dovolateľný do 3 pracovných dní (vykonávame minimálne 6 pokusov)
 • Uvedený kontakt musí byť reálny
 • Žiadateľ musí mať minimálny príjem
 • Žiadateľ musí byť vo veku od 21 do 70 rokov
 • Pobočky – nie
 • Dokladovanie príjmu – nie
 • Kontrola registra – nie
 • Ručenie – nie

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media ?


Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je povolená, brandové kľúčové slová vrátane preklepov musia byť vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Google Shopping CSS partneri sú v tejto kampani zakázaní. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízia je pevne stanovená.


Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

 

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?