PORTinvest.sk

Kampaň PORTinvest.sk

Provízia: 4% z výšky vkladu, ktorá bola následne investovaná do pôžičiek

Investovanie do pôžičiek formou aukcie

V dnešnom svete, kedy bežné vklady v bankách neprinášajú klientom takmer žiadne zhodnotenie, treba hľadať alternatívy. Investovanie online je pre väčšinu ľudí atraktívnou, ale zároveň aj ťažko zrozumiteľnou možnosťou. Práve preto je investovanie prostredníctvom aukcie do rýchlych pôžičiek cez portál PORT Invest ideálnou príležitosťou pre každého.

Investovanie s PORT Invest prináša jedinečný spôsob zhodnocovania Vašich peňazí prostredníctvom aukcie do rýchlych pôžičiek, ktorý Vám garantuje úplnú voľnosť, plné krytie neúspešných investícií a zaručený vysoký výnos.

Peniaze, ktoré investor vloží do systému, sú využité na poskytnutie pôžičky pre žiadateľa o úver. Po splatení pôžičky získa investor naspäť svoju investíciu a úrok ako zisk, čo predstavuje jeho výnos z investovania.

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media ?


Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je povolená, brandové kľúčové slová vrátane preklepov musia byť vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízia je pevne stanovená.

Po registrácií zákazníka sa zapíše do systému nulový lead a vytvorí sa prepojenie medzi publisherom a zákazníkom. Všetky nasledujúce vklady/investície zákazníka sa budú pripisovať publisherovi, ktorý ho priviedol k registrácii.


Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

 

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?