Malinca.hr

Kampaň Malinca.hr

Malinca je značka so zdravou stravou, výživovými doplnkami a prírodnou kozmetikou, ale aj portálom s receptami a tipmi pre zdravý život. Malinca je teda chránená značka, pod ktorou sa skrýva asi 100 rôznych prírodných potravinových a kozmetických produktov.

Pri výbere produktov uprednostňujeme produkty slovinského pôvodu a produkty z kontrolovanej bioprodukcie. Spolupracujeme s rôznymi farmami, výrobcami a odborníkmi na výživu, aby sme spoločne vybrali, testovali a vyvíjali produkty, ktoré sú pre naše telo najlepšie. Vždy je však na prvom mieste kvalita potravín a čo najmenšie spracovanie potravín, aby sa zachovalo čo najviac vitamínov, minerálov a ďalších živín.

Naším poslaním je vzdelávať a dostávať ľudí do povedomia zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej stravy, zdravých receptov, športu, ekológie a zároveň plniť priania našich zákazníkov.

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media ?

Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je zakázaná. V nepriamej PPC musia byť brandové kľúčové slová vrátane preklepov vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Google Shopping CSS partneri sú v tejto kampani zakázaní. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté. Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?