Árukereső.hu

Kampaň Árukereső.hu

Provízie: CPC-Provízia je stanovená na 72 % z „hodnoty konverzie“ („RCV“).

RCV závisí od skutočnej ceny ponúkaného produktu (s výnimkou niektorých kategórií, ktoré sú úplne zadarmo) a je vypočítaná spoločnosťou Árukereső na základe prekliknutej ceny produktu a hodnoty predaja bez dopravy, balného a DPH.

Provízia je vyplatená za kliknutia z Arukereso.hu na e-shopy, kde je možné produkt zakúpiť.
Za nákup priamo na stránkach inzerenta Árukereső.hu nepatrí publisherovi odmena.
Provízia bude zaznamenaná do 24 hodín od kliknutia.

Árukereső.hu je popredný maďarský porovnávač cien a produktov a online nákupný sprievodca, ktorý od roku 2004 pomohol používateľom a obchodom uskutočniť milióny nákupov. Árukereső.hu nie je internetový obchod, ale webová stránka, ktorá zhromažďuje jeho ponuky. Vďaka nášmu najnovšiemu vývoju je možné od apríla 2015 nakupovať výrobky aj prostredníctvom trhoviska Árukereső.hu bez toho, aby bolo nutné preklikávať sa do iných obchodov. Sme hrdí na to, že máme jedinečným spôsobom najširšiu ponuku produktov na jednom mieste na tuzemskom trhu e-commerce.

Pri propagácii používajte len priame odkazy.

Kliknutia cez redirecty nebudú zaznamenané.

Poslaním Árukereső.hu je zhromažďovať a jednoducho porovnávať výrobky a ceny, z ktorých si budúci zákazník ľahko a rýchlo vyberie najvýhodnejšiu ponuku podľa hľadísk, ktoré sú pre neho najdôležitejšie. Naším cieľom je tiež zlepšiť zážitok z nakupovania a uľahčiť rozhodovanie prostredníctvom neustáleho rozvoja našich služieb a doplnkových služieb, a tým podporiť ekonomické a ekologické nakupovanie na internete. Podstatou nášho obchodného modelu je poskytovať našim partnerom kvalitnú návštevnosť, ktorá sa na cieľových stránkach čo najrýchlejšie premení na nákupy.

Prípady, kedy nie je možné vyplatiť províziu:
 • Produkty, ktoré sú v našom systéme v stave „Lacné produkty„. Patria sem všetky výrobky, ktorých cena je nižšia ako 250 HUF.
 • Aktualizovaný list a všetky dôležité informácie týkajúce sa cien nájdete TU.
 • Všetky výrobky, ktoré majú status „Kategória zadarmo“.
Upozornenie: Vždy použite reklamný kanál pomocou parametra &chan=testweb_com.
Reklamný kanál – VYTVORENIE
 • Administrácia publishera – Prehľady -> Reklamné kanály
 • + Pridať kanál
 • Názov kanálu – príklad: Testweb.com
 • Kód – príklad: testweb_com
Reklamný kanál – POUŽITIE
 • Administrácia publishera – Bannery a odkazy
 • V časti kde sa nachádza filter je sekcia „Dodatočné dáta“ kde si vyberiem už vytvorený Kanál a kliknem na „Použiť“
 • Zobrazí sa mi affiliate odkaz doplnený o parameter &chan=testweb_com

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media ?


Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je zakázaná. V nepriamej PPC musia byť brandové kľúčové slová vrátane preklepov vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Google Shopping CSS partneri sú v tejto kampani zakázaní. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté. Inzerent si sám schvaľuje publisherov do kampane. Poprosím Vás, aby ste do poznámky v žiadosti o pridanie do kampane napísali čo najpresnejšie a najjasnejšie spôsob propagácie kampane.


Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?