Dognet je hrdým sponzorom chorvátskej ecommerce príručky

Dognet je hrdým sponzorom chorvátskej ecommerce príručky

Affiliate sieť Dognet sa v roku 2020 rozhodla expandovať na chorvátsky trh. Uznali sme potenciál affiliate marketingu v tejto oblasti. S našimi partnermi, eCommerce Croatia, sme boli zahrnutí do vytvorenia príručky pre E-COMMERCE MARKETING.

Nakoľko sa chorvátsky trh stále nachádza vo vývojovom štádiu v oblasti affiliate marketing, rozhodli sme sa komunikovať základnú terminológiu a spôsob fungovania affiliate marketingu. Popri tom majú naši potenciálni budúci klienti príležitosť vidieť, prečo a kedy by mali začať využívať tento kanál v záujme zvýšenia svojho predaja.

V príručke môžete nájsť výhody a nevýhody tohto druhu reklamy a našim hlavným cieľom bola prezentácia tohto veľmi úspešného a obľúbeného predajného kanála našim potenciálnym budúcim klientom.

Svoju „kópiu“ predmetnej príručky môžete bezplatne získať na tomto odkaze.

Čedo Velašević

Country Manager Dognet Croatia and Slovenia

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?