Podľa čoho si affiliate publisheri vyberajú kampane?

Podľa čoho si affiliate publisheri vyberajú kampane?

Určite so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že na publisheroch stojí celá affiliate sieť Dognet. Bez kvalitných publisherov by sme neboli tam, kde sme. Práve oni pracujú s vašimi kampaňami denno denne a preto je ich názor najdôležitejší. Ak chcete vedieť čo publisherov najviac ovplyvňuje a zaujíma pri výbere a propagovaní kampane, čítajte ďalej.

Koncom roka 2020 sme pripravili dotazník, ktorý sme poslali každému jednému publisherovi siete Dognet. Vyzbierali sme takmer 200 odpovedí od publisherov rôznych typov a veľkostí a následne sme ich vyhodnotili, z čoho vám teraz prinášame tento report.

Cieľom dotazníku bolo čo najhodnovernejšie zistiť, aké parametre kampane vplývajú na rozhodnutie publishera kampaň nasadiť a propagovať ju. Vieme vám tak poskytnúť jasný obraz o tom, čo je nevyhnutné publisherom v rámci affiliate kampane dodať a na akých prvkoch by ste si mali dať extra záležať.

Z dotazníku samozrejme vyplynulo aj mnoho skutočností, ktoré sa týkajú či už technického fungovania siete, alebo ďalších vecí, ktoré vieme ovplyvniť my ako sieť a mnoho z návrhov publisherov budeme v najbližších mesiacoch implementovať.

 

Ak by ste náhodou ďalej nečítali, pozrite si aspoň najdôležitejšie body, ktoré z prieskumu vyplynuli a ktoré môžete Vy, ako náš inzerent, ovplyvniť

 1. Dajte si záležať na kvalitnom XML feede. Dôležitá je jasná a prehľadná štruktúra, užitočné popisy a všetky možné parametre produktu. Pri zľavnených cenách je dôležité, aby bola uvedená aj pôvodná cena.
 2. Nesnažte sa za každú cenu šetriť na provízií a nastavte ju férovo. Ak je v kampani kvalitný publisher, ktorý vám prináša veľa konverzií, môžete ho podporiť bonusom alebo individuálne zvýšenou províziou.
 3. Dodajte ku kampani kvalitný popis e-shopu, portfólia produktov a ich vlastností.
 4. Nezabúdajte ani na zoznam TOP produktov a TOP kategórií. Pokiaľ sa Vám najpredávanejší sortiment sezónne obmieňa, ideálne je posielať pravidelne aktualizovaný zoznam.
 5. Mnoho, hlavne menších publisherov, ocení aj ukážky PR článkov a hlavne pri špecifických produktoch aj popis cieľovej skupiny.
 6. Nemeňte pričasto a bezdôvodne podmienky kampane, pri prípadných problémoch vedúcich k výpadku trackingu nás hneď informujte a schvaľujte konverzie pravidelne a včas. Stabilita kampane je pre partnerov veľmi dôležitá.

Ak chcete vedieť, ako sme k týmto odporúčaniam došli a ďalšie zaujímavosti, čítajte ďalej. 🙂

 

Zloženie respondentov prieskumu 

Najväčší podiel majú v Dognete obsahoví publisheri, čo jasne vidno aj na zložení publisherov v tomto prieskume. 3% respondentov boli kupónové weby a rovnako 3% sa podieľali cashbacky. Najmenšiu skupinu tvorili partneri venujúci sa sociálnym sieťam a PPC.

 

Graf zastúpenia jednotlivých typov publisherov na prieskume

 

Graf zastúpenia publisherov na prieskume podľa ich veľkosti

 

Publisherov sme rozdelili aj podľa veľkosti na tých, ktorí robia mesačne cez Dognet jednotky konverzií, desiatky, stovky a tisíce konverzií. Pre potreby tohoto prieskumu ich ďalej budeme rozlišovať na malých – tých čo robia jednotky až desiatky konverzií mesačne a na veľkých – tých čo robia stovky až tisíce konverzií mesačne.

 

Výška provízie a známy brand rozhodujú. Aké sú pre publisherov ďalšie dôležité parametre?

V ďalšej otázke dostali publisheri na výber 7 parametrov, ktoré mali ohodnotiť bodmi na stupnici 1 až 6, kde: 

 • 1 – nedôležité
 • 2 – málo dôležité
 • 3 – skôr dôležité
 • 4 – dôležité 
 • 5 – veľmi dôležité 
 • 6 – extrémne dôležité
Parametre Malí publisheri
Výška provízie Dôležité (4,38 bodu)
Známosť značky Dôležité (4,35 bodu)
Dĺžka cookie Dôležité (4,18 bodu)
Kvalita a dostupnosť XML feedu Skôr dôležité (3,36 bodu)
Hodnotenia na Heuréke Skôr dôležité (3,14 bodu)
Či má kampaň nasadenú konkurencia Málo dôležité (2,49 bodu)
Dostupnosť kupónov Málo dôležité (2,45 bodu)

 

 

Parametre Veľkí publisheri
Známosť značky Veľmi dôležité (4,88 bodu)
Výška provízie Veľmi dôležité (4,68 bodu)
Dĺžka cookie Dôležité (3,76 bodu)
Kvalita a dostupnosť XML feedu  Skôr dôležité (2,9 bodu)
Hodnotenia na Heuréke Skôr dôležité (2,9 bodu)
Dostupnosť kupónov Skôr dôležité (2,58 bodu)
Či má kampaň nasadenú konkurencia Málo dôležité (2,18 bodu)

 

 

Z tejto otázky jednoznačne vyplynulo, že prvé, na čo partneri pri výbere kampane hľadia, bez ohľadu na ich veľkosť, je známosť značky a výška provízie. To nie je žiadna novinka. Známa značka zaručuje stabilný a výkonný e-shop, ktorý pravdepodobne bude dobre konvertovať.

Budovanie brandu je beh na dlhú trať. Publisheri síce preferujú známe e-shopy, no to, že nie ste jednotka v segmente ešte neznamená, že Vás nebudú používať. Pravdou ale je, že overené a známe e-shopy nasadzujú ochotnejšie, preto affiliate kampaň ani neodporúčame začínajúcim e-shopom.

Nesnažte sa na publisheroch za každú cenu ušetriť a nastavte províziu férovo. Je jasné, že na pneumatiky nikdy nemôže byť rovnako vysoká provízia ako napríklad na výživový doplnok, no publisheri majú zväčša jasnú predstavu o tom, v akej výške sa pohybujú provízie v jednotlivých segmentoch. Nastavte teda províziu vždy férovo a pokiaľ na to máte priestor, nebojte sa podporiť publisherov, ktorí vám prinášajú najviac konverzií extra bonusom, alebo individuálne zvýšenou províziou. Ocenia to a vašej kampani sa budú o to viac venovať.

Ďalšími dôležitými parametrami sú dĺžka platnosti cookie a samozrejme dostupnosť a kvalita XML feedu. Pre mnohých publisherov je XML feed alfou a omegou kampane. Dajte si na ňom záležať.

Dôležitosť kvalitného a dobre spracovaného XML feedu spomínali publisheri naprieč celým dotazníkom. Dôležitá je jasná a prehľadná štruktúra, užitočné popisy a všetky možné parametre produktu. Pri zľavnených cenách je dôležité, aby bola uvedená aj pôvodná cena. Pokiaľ si myslíte, že ten Váš nie je ideálny, napíšte nám.

 

Najviac publisherov chce kvalitné popisy e-shopu, portfólia a vlastností produktov

V ďalšej otázke sme dali partnerom možnosť zakliknúť ďalšie parametre a súčasti kampane, ktoré považujú za dôležité. Ako to dopadlo? V tabuľke vidíte koľko percent publisherov považuje daný parameter za dôležitý.

Parametre Malí publisheri
Popisy produktov, portfólia a vlastnosti produktov 60%
Odporúčania TOP produktov 51%
Odporúčania TOP kategórií 43%
Popis cieľovej skupiny 30,5%
Sezónne a akciové bannery 26,5%
Ukážky PR článkov 25,5%
Povolenie priamych PPC 16,5%
Povolenie e-mailingu 12,5%
Šablóna pre e-mailing 6%
Povolenie Google CSS 2,5%

 

 

Parametre Veľkí publisheri
Odporúčania TOP produktov 45%
Popisy produktov, portfólia a vlastnosti produktov 44,5%
Odporúčania TOP kategórií 36%
Povolenie Google CSS 22,5%
Popis cieľovej skupiny 16%
Povolenie priamych PPC 9%
Sezónne a akciové bannery 8%
Ukážky PR článkov 7,5%
Povolenie e-mailingu 7,5%
Šablóna pre e-mailing 0%

 

 

Ukázalo sa, že pre publisherov je skutočne dôležité, ako im je kampaň odprezentovaná. Dajte si teda záležať, aby bol popis e-shopu, portfólia produktov, vlastností produktov dostatočný a kvalitný. V rámci popisu kampane mnoho publisherov ocení aj popis cieľovej skupiny, ktorá u Vás nakupuje a hlavne menší publisheri ocenia aj PR materiály.

K popisu kampane by podľa publisherov mal patriť aj zoznam najpredávanejších TOP produktov a TOP kategórií. Pokiaľ sa u Vás, hlavne top produkty, sezónne menia, je dobré mať tieto zoznamy vždy aktuálne. Stačí keď nám ich pošlete a my sa o to postaráme.

Veľkí publisheri ocenia aj povolenie pre Google CSS. Pokiaľ Vás táto možnosť zaujíma, dajte nám vedieť.

Najmä tí menší zase uvítajú kvalitné sezónne alebo akciové bannery. Z otvorených otázok vyplynulo, že publisheri chcú aj sezónne a akciové bannery a to najmä v rozmeroch 300×300 a 720×90. Dobré je ak viete dodať bannery aj s CTA tlačidlami aj bez.

 

Ďalšia motivácia sú kvalitné feedy a hlavne záujem o spoluprácu zo strany inzerentov

Partnerom sme dali aj priestor na to, aby v otvorenej otázke vyjadrili svoj názor. Najviac nás zaujímalo čo ich motivuje nasadzovať kampane viac a rýchlejšie. Niektoré odpovede sa často opakovali a v podstate potvrdili to, čo sme zistili v predchádzajúcich uzavretých otázkach.

 

Čo teda publisheri najčastejšie riešili?

 • Kvalitný XML feed – že je XML feed pre publisherov dôležitý vyplynulo už z predchádzajúcich otázok. Veľa publisherov využilo priestor na dlhšiu odpoveď, aby zdôraznili dôležitosť kvalitného a dobre spracovaného XML feedu. Dôležitá je jasná a prehľadná štruktúra, užitočné popisy a všetky možné parametre produktu. Pri zľavnených cenách je dôležité, aby bola uvedená aj pôvodná cena.
 • Produkty na recenziu alebo do publisherských súťaží – pokiaľ viete poskytnúť svoje produkty na testovanie a recenzie, prípadne do súťaží, ktoré publisheri robia na svojich projektoch pre ich návštevníkov, dajte nám vedieť.
 • Ponuka kupónov pre affiliate publisherov – pokiaľ to vaša interná politika dovoľuje a v rámci marže na to ešte máte priestor, zvážte poskytnutie, ideálne dlhodobého kupónu iba pre affiliate publisherov. Najlepšie skúsenosti máme s up-sell kupónmi, kedy poskytnete určitú výšku zľavy pri nákupe nad vyššiu hodnotu, ako máte priemernú hodnotu košíka. Poskytnite takýto kupón najskôr na kratšiu dobu a ak sa osvedčí, dajte ho partnerom k dispozícií dlhodobo. Dokážu Vám tak zvýšiť priemernú hodnotu nákupov.
 • Záujem zo strany inzerenta – publisheri ocenia záujem z vašej strany. Pokiaľ vidíte, že vám nejaký publisher prináša viac ako ostatní, alebo sa Vám mimoriadne páči jeho projekt, viete ho individuálne podporiť. Ideálne vyššou províziou, ale nie je to jediná možnosť. Stačí sa nám ozvať a spoločne niečo vždy vymyslíme.
 • Stabilita – veľa krát sa v odpovediach opakovalo aj slovo stabilita. Teda dlhodobo fungujúca kampaň, ktorá často nemení podmienky, funguje bez výpadkov a v pravidelnej dobe schvaľuje čakajúce konverzie.

Toto sú naše odporúčania smerom k vám, našim inzerentom, ktoré vyplynuli z nášho veľkého publisherského prieskumu. Dúfame, že výsledky pre vás budú užitočným návodom, ako pracovať s vašou kampaňou a ako podporiť partnerov, aby vám prinášali kvalitný traffic a veľa konverzií.

Väčšinou stačí, ak pravidelne reagujete na naše e-maily a komunikujete s nami. Vždy nám ide o najlepšie nastavenie kampane a je aj v našom záujme, aby fungovala čo najlepšie.

Ďakujeme, že ste tu s nami a pokiaľ chcete na základe týchto odporúčaní vo svojej kampani čokoľvek doplniť, alebo upraviť, obráťte sa na nás na hello@dognet.sk.

Júlia Bačíková

Júlia má v Dognete na starosti kľúčové spolupráce, vzťahy a projekty

Affiliate marketing pre e-shopy
E-book zadarmo

Affiliate marketing pre e-shopy

Už ste iba jeden krok od e-booku, ktorý vám pomôže získať kľúčové informácie o správnom nastavení a fungovaní vašej affiliate kampane

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?