Consumer.huawei.com/ro

Provízia: Smartphones 6 % / Laptops 6 % / Tablets 6 % / Smartwatches 6 % / Network devices 6 % / Accessories – Audio 8 % / Accessories – Others 8 %

Huawei je svetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (ICT) a chytrých zariadení. Jednou z troch obchodných skupín spoločnosti Huawei je Huawei Consumer BG, ktorá sa zaoberá chytrými telefónmi, počítačmi a tabletmi, nositeľnou elektronikou, mobilnými širokopásmovými zariadeniami, rodinnými zariadeniami a zariadeniami cloudových služieb. Ide o tretieho najväčšieho výrobcu chytrých telefónov na svete. Huawei Consumer BG poskytuje najnovšie technológie zákazníkom po celom svete.

Tvorenie odkazov na podstránky:

použite odkaz s názvom „Consumer.huawei.com/ro – IMPORTANT deeplink (add destination URL as data2 parameter)
do URL adresy odkazu pridajte data2 parameter – cieľová URL adresa, na ktorú chcete cieliť
Príklad:
Consumer.huawei.com/cz – IMPORTANT deeplink (add destination URL as data2 parameter) odkaz má URL: https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=YOUR-ID&a_bid=d0d7ce27
Pridám data2 parameter: https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=YOUR-ID&a_bid=d0d7ce27&data2=
Za data2 dosadím URL adresu kam cielim: https://login.dognet.sk/scripts/fc27g82d?a_aid=YOUR-ID&a_bid=d0d7ce27&data2=https://consumer.huawei.com/ro/headphones/
URL adresu treba pred vložením encodnúť

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media ?

Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je zakázaná. V nepriamej PPC musia byť brandové kľúčové slová vrátane preklepov vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Google Shopping CSS partneri sú v tejto kampani povolení. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté. Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.


Táto kampaň je integrovaná cez nezávislú tretiu stranu a nemáme priamy kontakt na inzerenta. Tým pádom nevieme ovplyvniť dĺžku a mieru schvaľovania konverzií a dĺžku schvaľovania žiadostí o zapojenia sa do kampane. Takisto nezodpovedáme za nezapísané konverzie, ktoré zaznamenáva tretia strana.

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?