Butor1.hu

Kampaň Butor1.hu

Provízia: 8% len pre obsahového publishera

Naše kľúčové výhody oproti konkurencii sú:

 • Pokiaľ nie je nábytok zmontovaný, ponúkame 365-dennú návratnosť bez akýchkoľvek zdôvodnení. V zásade môže klient objednávku kedykoľvek zrušiť.
 • Nepotrebujeme zálohové platby.
 • Máme jednu z najväčších ponúk produktov na trhu.
 • Zameriavame sa vždy na klienta – nikdy nenecháme klienta v problémoch, pomôžeme vyriešiť všetko podľa našich najlepších schopností tak, aby bol klient spokojný.
 • Dodávame iba s našou vlastnou špecializovanou doručovacou službou.

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • XML feed
 • Kupóny
 • PR články
 • Extra spolupráce
 • E-mail šablóny
 • Influenceri
 • iFrame
 • Dognet Media ?


Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je zakázaná. V nepriamej PPC musia byť brandové kľúčové slová vrátane preklepov vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté.

 

Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?