TopMark.hu

Kampaň TopMark.hu

TopMark.hu ponúka vo svojom internetovom obchode praktické veci a veci, ktoré Vám uľahčia každodenný život. Rada produktov je rôznorodá: medzi viac ako 500 druhmi výrobkov sa nájdu technické výrobky, príslušenstvo do záhrady, do kuchyne a domáce príslušenstvo. V porovnaní s konkurentmi využíva priamu a viac zákaznícky orientovanú komunikáciu, na udržanie stáleho záujmu zákazníkov využíva silnú „time pressure“ kampaň , ktorou docieli priebežné vracanie sa na stránku.

Prvky k dispozícii

 • Bannery ?
 • iFrame
 • PR články
 • Kupóny
 • Influenceri
 • XML feed
 • E-mail šablóny
 • BANEA ?
 • Dognet Media ?

 

Povolenia pre publisherov

 • Cash-back
 • Obsah
 • Kupónové weby
 • Emailing
 • Priame PPC
 • Google CSS
 • Externé kupóny
Priama PPC kampaň je zakázaná. V nepriamej PPC musia byť brandové kľúčové slová vrátane preklepov vo vylučujúcich kľúčových slovách v Adwords. Pred odoslaním emalingu je potrebné ho poslať na schválenie. Nie je možné používať značkové slova v názve domén. Provízie sú vypočítavané z ceny bez DPH a bez poštovného. Provízie za sprostredkovanie B2B objednávok môžu byť zamietnuté.

 

Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.

Články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?